Origens familiars, Mataró

En el  nostre grup vam escollir  com a obra els llaços familiars de cada membre i representar-los a partir del territori. Vam posar en una cartolina diferents captures de les localitzacions dels nostres orígens familiars. En el meu cas vaig posar Mataró a Catalunya, Espanya, i ho vam decorar amb una barca ja que té […]

Origens familiars, Mataró Read More »