Biblioteca de referències

Navega amb la imaginació

Navega amb la imaginació per aquesta biblioteca. Inspírat entre aquets llibres i obres d’art, jocs i pàgines web dedicats als mapes, a la cartografia, al paisatge natural i humà… Fes clic sobre els títols dels apartats i podràs veure les referències de les imatges, els enllaços i les publicacions.

També pots consultar les referències al mapa!

Desplaça cap amunt