Viatges literaris

Presentació de recurs

Des de l’Odissea fins a l’autopista Lincoln. 75 obres de ficció. La selecció dels llibres s’ha basat sobretot en tres criteris: en primer lloc, és una obra literària de ficció, per la qual cosa s’han exclòs expressament els llibres de viatges; en segon lloc, cada llibre havia de contenir un viatge que es basés en llocs reals, i no imaginaris, encara que aquests llocs no s’esmentessin de manera explícita; en tercer lloc, l’objectiu es que el llibre serveixi tant de company de viatge a diferents racons del món com de “màquina del temps” gràcies a l’ordenació cronològica de les entrades.

McMurtrie, John / VV.AA. Viajes literarios. Editorial Blume. Barcelona 2022

Etiquetes: Llibres
Territori referenciat


Desplaça cap amunt