FRONTERES INSÒLITES

Presentació de recurs

La majoria de gent creu que les fronteres d’un país estan clarament definides: línies que separen els països on tot, a un costat de la línia, pertany a un país i tot, a l’altra banda, pertany a un altre. Aquest podria ser el cas la major part del temps. Tot i això, les fronteres que defineixen el nostre món no estan tan clares com es podria pensar. Alguns països que han quedat dividits, sovint devastats, per segles de conflictes s’han vist obligats a deixar enrere fragments del seu territori, donant lloc a fronteres inusuals, enclavaments, ciutats i illes dividides o inexistents. Atles de fronteres insòlites revela, a través de curiosos mapes i textos, el traçat d’aquestes extraordinàries fronteres i territoris, i il·lustra com aquests fins i tot poden arribar a afectar la vida quotidiana dels seus habitants.

Nikolic, Zoran. Atlas de fronteras insólitas. Editorial GeoPlaneta. Barcelona 2020. ISBN 9788408229865

FRONTERAS INSOLITAS

Etiquetes: Llibres
Territori referenciat


Desplaça cap amunt