Conta històries amb els mapas

Presentació de recurs

Els mapes permeten visualitzar i comprendre fets que passen sobre el territori. Comuniquen informacions tan de caire físic com socioeconòmic.

Una de les missions del  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya  és facilitar-vos la realització i publicació dels vostres  mapes, on es combinen mapes de base del Institut amb la vostra informació. L’eina Instamaps n’és un bon exemple.

Amb tot, més enllà del mapa, podem generar discursos més rics que expliquin fets, fenòmens i històries complexes. Avui us presentem la nostra eina d’StoryMap que us permet combinar diferents mapes amb text, fotografies, vídeos, etc. i explicar, per exemple, la història d’un país, una notícia, comparar diferents fenòmens físics o evidenciar els desequilibris territorials d’una determinada variable socioeconòmica.

Etiquetes: Webs
Territori referenciat


Desplaça cap amunt