Publicar imatges (mapes de colors)

Emplena el formulari


Més informació sobre la cessió dels drets d'explotació de les imatges


Instruccions i recomanacions per a la publicació

* Camps necessaris

De cara a la publicació d’imatges és important emplenar tota una sèrie de dades que acompanyaran les imatges.

A més d’un títol, és important descriure la imatge (text descriptiu), definir una categoria que servirà després per classificar-la i també etiquetar-la. Les categories estan predeterminades, però les etiquetes són lliures i podeu així posar paraules clau a la imatge.

El nom de la persona o grup que publica ja ve predeterminat, així com també el del vostre institut si ja heu emplenat la fitxa corresponent d’usuari/a.

Després se us demanarà el nom concret del lloc que representa la imatge o a partir del qual heu treballat.

A “Localització en Google Maps” podreu geo-localitzat el lloc concret a partir del nom o adreça, i d’aquesta manera obtenir automàticament les coordenades exactes.  Opcionalment també podreu copiar el vincle de Google Earth o Google maps del lloc que heu capturat per elaborar la vostra imatge a “Localització del dibuix a Google Earth o Google Maps”.

En el lloc d’interès tal i com es descriu, es poden relacionar aquells espais d’interès concrets que heu trobat al territori i amb els que podríeu establir una contacte o una correspondència. Es recomana posar un o dos… (escoles, institucions, museus, entitats, etc.).

A l’espai de text o missatge complementari podeu afegir un text més llarg en cas de que la imatge ho requereixi, i també podeu afegir més imatges en el cas de que estigueu representant més d’un espai, com pot ser el cas d’un recorregut amb vàries imatges.

Per últim se us demana penjar les 2 imatges principals:

  • La imatge capturada de Google Earth o aplicació similar (Google Maps, Bing maps… etc.)
    Aquí heu de penjar la captura neta del lloc que us ha servit de referència.
  • El dibuix o imatge final realitzat, aquí es tracta de penjar la imatge final. Per tal de que tingui una bona resolució es recomana que la imatge (PNG o JPG) tingui una amplada d’entre 1600 i 2000 píxels i en qualitat d’imatge que estigui entre 7 o 8. Penseu que menys suposaria una compressió excessiva i una pèrdua de qualitat i més també incrementaria massa l’arxiu final…

Per últim teniu també la possibilitat de vincular un vídeo en el cas de que la proposta d’imatge tingui aquest format. Per fer-ho haureu de penjar prèviament el vídeo a la plataforma de YouTube, i posar aquí el vincle de tipus: https://youtu.be/… Seguit d’un codi de lletres. 

Scroll to Top