Cessió de drets d’explotació de les imatges per a la publicació i enregistrament a la base de dades de projecte “Mapes de Colors”

Què comporta aquesta cessió?

La publicació de continguts a la web Mapes de Colors implica la cessió dels drets d’explotació de les imatges i obres gràfiques creades dins del marc del projecte Mapes de Colors següents:

  1. Reproducció: és a dir, fer còpies de l’obra. Afecta el dret de reproducció  fotocopiar, escanejar, imprimir un document d’internet, canviar un fitxer d’un servidor a un altre, modificar el format, entre d’altres.
  2. Distribució: és a dir, facilitar l’accés de l’obra al públic mitjançant exemplars virtuals i físics. Afecta al dret de distribució, etc.
  3. Comunicació pública: és a dir, facilitar l’accés de l’obra al públic sense facilitar-los exemplars físics de l’obra. Afecta el dret de comunicació pública la projecció d’un vídeo o d’unes diapositives davant un auditori, penjar un document a Internet o també a una intranet (queda exclòs l’àmbit purament domèstic)

Així mateix la cessió de drets inclou el permís d’enregistrament a la base de dades del projecte Mapes de Colors-MhiC, un projecte divulgatiu i educatiu, sense ànim de lucre, que no interfereix en els drets intel·lectual i morals dels autors/res respecte a les seves obres.

Els administradors del projecte es comprometen sempre a citar i preservar l’atribució de l’autoria de les obres vers els seus autors/res corresponents.

Desplaça cap amunt