El Mail Art és un riu. Ray Johnson

Presentació de recurs

““Mail Art is not square, a rectangle, or a photo, or a book, or a slide. It is a river””

Ray Johnson, 1984

 

 

Abans de l’aparició de Inrternet, un dels mitjans més habituals de comunicació interpersonal era la correspondència per correu.

Més enllà dels mapes, les cartes i les postals ens permetien connectar amb els punts més recòndits de la Terra i construir la nostra cartografia particular.

 

 

Ray Johnson, nascut a la ciutat de Detroit, va ser un artista que va elevar la correspondència postal a la categoria d’art. Va crear el Mail Art. A l’any 1962 crea la Nova York Corespondence Scholl, una institució inventada que li servia per a intercanviar cartes i postals com a obres d’art originals que viatjaven pel món. Vinculat al moviment Fluxux, Johnson rebutjava la mercantilització de l’art i el centralisme de la cultura occidental, utilitzant un mitjà tan convencional, popular i global com el correu postal.

 

Territori referenciat


Desplaça cap amunt