Editar el procés de treball

Com emplenar el procés de treball?

Com emplenar el procés de treball


Fases per documentar procés de treball i memòria?

El procés de treball sempre està obert a tots els apartats fins que s’acaba la feina. Ja sigui com a elaboracions, proves, propostes referències. En el cas de la Memòria de treball se seleccionaran i ordenaran els documents i els materials suficients per poder explicar als altres els processos de treball, la cronologia, la metodologia… que s’han utilitzat.

1.- PROJECTE
Documentació prèvia i referències

2.- PROPOSTA
proves, assaigs, esbossos, maquetes

3.- CREACIÓ
Elaboració definitiva, possibles versions

4.- FORMAT FINAL
Maquetació per a publicació

5.- EXHIBICIÓ
Format d’exhibició, lloc, espai plataforma,
durada, públic, comunicació de l’esdeveniment

No user specified

Desplaça cap amunt