Galeria de publicacions de Sociart3

El Robot de Zaandam

Mirat des de l’aire, vam veure un edifici que semblava el cap d’un robot. A l’hora de plasmar-ho al paper, vam afegir-hi la resta el cos. Rania Merroun – Descripció Imatge  

Un arbre a París

És un tronc en forma de creu, clavat a terra. Aquest té tres ocells diferents col·locats a la part superior. Tania Coderch – Descripció Imatge

Desplaça cap amunt