Galeria de publicacions de mangrane-grup1

Els immigrants que han vingut al centre.

Aquesta és la nostra maqueta sobre els immigrants que han vingut al centre. Al final el que hem fet ha estat una maqueta dividida en seccions, tal com havíem proposat anteriorment. A cada secció hi ha un tema diferent representat de forma molt visual per facilitar la comprensió del que s’exposa. La idea principal era

Desplaça cap amunt