Galeria de publicacions de Grup

El viking islandès

El meu grup va estar una sessió buscant formes en el mapa per el Google Maps, finalment ens vam decantar per la forma de fantasma a Islàndia. He buscat moltes tradicions i costums de Islàndia, però al final m’he quedat amb els vikings, els avantpassats islandesos. Perquè es veigués que representa un viking, li he

Desplaça cap amunt