Conill de Baffin Island

Mirant el mapa vaig veure una forma que s’assembla a un conill, i el vam pintar. L’hem pintat amb els color d’un conill real, i el dibuix l’hem adaptat una mica, representa que és un conill saltant pel camp.

Conill de Baffin Island Read More »