Eriçó de la frontera

És un eriçó que está en la frontera de Mèxic i Estats Units.