Eriçó de la frontera

És un eriçó que está en la frontera de Mèxic i Estats Units.

Eriçó de la frontera Read More »