Mapes i ideologia. Gent important sobre el mapa.

Presentació de recurs

Els mapes ens serveixen per a descobrir i localitzar coses que uns altres han assenyalat sobre un territori determinat. Real o imaginari. Però també ens serveixen per a ocultar informació ignorant determinades dades i oferint-nos una visió del món interessada. En aquest mapa és curiós jugar amb l’opció d’acostar-nos o allunyar-nos a un lloc o una zona determinada. Podem comprovar fins a quin punt els autors del mateix trien a uns personatges o altres per a caracteritzar un lloc, posant en evidència el biaix ideològic dels seus creadors.

Gent Notable. Mapabox

 

Territori referenciat


Desplaça cap amunt