FASE 5 - EDICIÓ I ENVIAMENT

EDICIÓ I ENVIAMENT

Què farem...

1. Organitzar material produït per la seva exposició en public

2. Organitzar material en brut produït per arxiu

3. Enviament de copies

METODOLOGIES

Cóm ho farem...

1r PAS: Organitzar material elaborat per la seva exhibició en públic i segons els formats i suports escollits: digital, gràfic, audiovisual. Internet, Power Point, exposició, llibre, audiovisual…

2n PAS: Elaborar una versió màster per exhibició, còpies i arxiu

 3r PAS: Envia una còpia a les persones o institucions localizadas en les recerques i implicades en les zones o territoris inclosos en les imatges capturades des del navegador.

4t PAS: Seguiment del procés de treball

Continuar emplenant el diari d’aprenentatge del projecte

EINES I MATERIALS

Formatejat

Desplaça cap amunt