ELABORACIÓ

Què farem...

1. Creació de continguts propis

2. Crea directori de adreces de correu postal, electrònic, webs i aplicacions de referencia…

3. Relacionar cada creació amb la font de inspiració o el referent de partida.

METODOLOGIES

Cóm ho farem...

1r PAS: Crear i elaborar imatges, músiques, sons, escrits, itineraris…
a partir de les localitzacions i captures realitzades i en funció dels criteris establerts -técniques, materials i conceptuals –

2n PAS: Ordenar les creacions segons els criteris i els formats acordats.

 3r PAS: Elaborar un missatge de salutació i invitació a participar en el projecte i de lliurament del material que els oferim.

4t PAS: Seguiment del procés de treball

Continuar emplenant el diari d’aprenentatge del projecte

EINES I MATERIALS

Obra original

Desplaça cap amunt