FASE 3 - RECERCA DE MATERIAL, ELABORACIÓ I IDEACIÓ

RECERCA DE MATERIAL , ELABORACIÓ I IDEACIÓ

Què farem...

1. Localització de llocs d’interés

2. Cercar referencies de la localització:
museus, escoles, centres de interpretació, particulars…

METODOLOGIES

Cóm ho farem...

1r PAS: Captures de pantalla:

  • Realitzar més d’una de cada localització variant l’enquadrament. Identificar cada captura amb les seves coordenades o en el historial de l’aplicació i tenir-ne un registre.

2n PAS: Identificar en cada localització posibles llocs d’interés: persones, entitats, institucions…

 3r PAS: Identificar referencies d’interés: músiques, costums, tradicions, cròniques…

4t PAS: Seguiment del procés de treball. Cal tenir present d’ordenar l’historial de recerca i materials, coordenades i referències, tot creant arxius de captures de pantalla del procés.

5è PAS: Propostes de presentació de la producció:
web, video, àudio, gràfica, llibre…

Definir la sèrie a partir de les captures realitzades i realitzar els primers esbossos. (Podem escanejar o fotografiar esbossos o qualsevol material gràfic de referència).

Seguiment del procés de treball.

Continuar emplenant el diari d’aprenentatge del projecte

EINES I MATERIALS

Ens caldrà

  1. Ordenar historial de recerca i materials
  2. Ordenar material, coordenades i referències
  3. Crear arxius de treball amb les captures realitzades
  4. Crear arxius de treball amb les referències realitzades
  5. Definir la serie a partir de les captures. Realitzar primers esbossos inspirats en les captures.
  6. Escanejar o fotografiar esbossos o qualsevol material gràfic de referència.
Desplaça cap amunt