FASE 2 - DEFINIR CRITERIS I EINES DE TREBALL

DEFINIR CRITERIS I EINES DE TREBALL

Què farem...

1. Definir eines de treball:
imatge, so, escriptura

2. Definir tema d’interés d’un dels tres proposats: a) migracions de proximitat, b) migracions al meu centre educatiu, c) migracions familiars.

3. Definir itineraris i localitació

METODOLOGIES

Cóm ho farem...

1r PAS: Crear grups de treball de 4 alumnes i rols dins del grup (gestor documental, tècnic de programari, responsable de disseny, responsable connexió amb possibles destinataris del material produit).

2n PAS: Definir tema d’interés d’un dels tres proposats: a) migracions de proximitat, b) migracions al meu centre educatiu, c) migracions familiars. A partir d’aquí cal definir criteris conceptuals de recerca: biogràfic, medi ambient, artístic…

3r PAS: Definir itineraris, localizacions i possibles destinataris.

4t PAS: Consultar exemples i cercar nous possibles referents que puguin servir de guia.

5è PAS: Documentar procés de treball. 

Iniciar la documentació del procés de treball a través de registre a la web.  

Es dona inici del Diari d’aprenentatge del projecte (cada grup o alumne/a fa el seu; cada centre decideix el format i quines/quantes entrades al diari ha de realitzar l’alumne/a durant el projecte, el més recomanable és descriure les tasques fetes cada setmana). 

EINES I MATERIALS

Ens caldrà

  1. Definir eines de treball, possibilitats i disposició.
    • Captures de pantalla i coordenades de localització de cada lloc. Arxiu o sessió de Google
    • Formatejat de captures: proporció, tamany de fitxer, identificació i definició d’estil i tractament de les imatges en funció de les eines del programari.
    • Localitzar referents sonors i/o de video, i proposar creacions en funció de l’itinerari escollit en cas de material audiovisual.
    • Per material gràfic, definir eines de treball i sistema de classificació del material en producció.
Desplaça cap amunt