FASE 1 - PRESENTACIÓ I PROPOSTA

PRESENTACIÓ
DEL PROJECTE I PROPOSTA

Què farem...

1. Presentació dels participants:
– Què farem? (acció): Manuel Barrios (Llicenciat en Belles Arts., Director i realitzador a Televisió de Catalunya)
– Perquè ho fem? (objectiu): Imma Boj (Directora del MhiC)
– Com ho farem? (metodologia): Pere Bascones (dissenyador i responsable plataforma web del projecte, Espai Nòmada- laboratori creatiu) -.

2. Explicació projecte
A) L’encàrrec
En aquest projecte, des de l’entitat Museu d’història de la immigració de Catalunya (MhiC) us fem el següent encàrrec.

Ampliem l’exposició virtual “Cartografies compartides” Com veieu el món? Sorpreneu-nos!
L’encàrrec té per objectiu generar nous continguts pel Museu d’història de la Immigració de Catalunya ( www.mhic.cat) per tal de trobar noves mirades que puguin explicar als nostres públics com són els processos migratoris.
Demanem als alumnes que generin un producte artístic digital a partir de la reflexió sobre un procés migratori. I amb els mapes i les cartografies com a eix central.

CONTINGUT:

Els alumnes poden triar una d’aquestes tres línies de reflexió temàtica:
a) migracions de proximitat:  com és el meu territori? Qui viu en ell? Quines comunitats migrants són les més freqüents? Com és el seu territori d’origen?

b) migracions al meu centre educatiu
: d’on som els alumnes /as del centre. Cartografies compartides de diversos llocs d’origen i centres educatius.

c) migracions familiars:
 d’on són els meus avantpassats com són els mapes de la meva nissaga familiar?

C) Coneixements
Per desenvolupar aquest encàrrec, cal que mobilitzeu els següents coneixements:
• Instruments i tècniques analògiques i digitals per a l’edició, representació i comunicació visual
• Narració gràfica i llenguatge audiovisual
• Metodologia projectual en la producció artística.
• Transversalitat disciplinar i temàtica.

D) Habilitats
L’aprenentatge que esperem que feu hauria de millorar la vostra capacitat de:
• Participar activament en l’èxit del treball en equip.
• Mostrar capacitat crítica en relació amb les tasques executades i amb la consecució dels objectius.
• Participar i col·laborar en activitats que promouen actituds de respecte actiu cap a altres persones, cultures i opcions.
• Dur a terme una producció artística seguint els processos de concepció i formalització, demostrant iniciativa, imaginació i creativitat.
• Reflexionar activament sobre la diversitat cultural, els processos migratoris i els conflictes humans.
• Reflexionar i argumentar objectivament les activitats i els processos artístics desenvolupats.

E) Producció final
La vostra creació artística i la documentació del procés seguit es compartirà a la plataforma Mapa de colors. I s’incorporarà a la col·lecció virtual del MhiC.

3. Dubtes i preguntes

METODOLOGIES

Cóm ho farem...

1r PAS:
Localitzar llocs o itineraris cartogràfics d’interès

segons una de les tres línies de reflexió temàtica triada.

2n PAS:
Realitzar una interpretació artística

(gràfica, literària, musical…)

3r PAS:
Intentar connectar amb persones, col·lectius o institucions
ubicats en aquestes localitzacions per compartir materials i convidar-los a participar-hi.

4t PAS:
Primera aproximació al projecte: Veure alguns exemples  i cercar referents externs que puguin servir de guia.

EINES I MATERIALS

Amb què ho farem...

Ens caldrà

  1. Ordinador amb connexió a internet
  2. Aplicacions com Google Earth o Google Maps (de manera alternativa també Bing Maps o Open Street Maps).
  3. Aplicació gràfica: Editor d’imatge de tipus Adobe Photoshop, Gimp o similar.
  4. Aplicació d’àudio per enregistrar i editar audio: Audacity o altres.
  5. Material gràfic: paper, tela, fusta, pintures, llapis, marcadors…
  6. Escàner o càmera fotogràfica, mòbil…

OBJECTIU:

Crear una cartografia subjectiva, emotiva, artística per generar una interacció social. Ha de seguir una de les següents tres línies de treball temàtic: a) migracions de proximitat, b) migracions al meu centre educatiu o c) migracions familiars.

Desplaça cap amunt