Galeria de publicacions de Sapaxaca

L’educació a Austràlia

La nostra obra és una representació de la rellevància que té Austràlia amb l’educació (representada amb els materials escolars enganxats a les illes del voltant i per el fons). I la seva gran biodiversitat, jugant representada amb una tortuga amb una closca amb la forma del país.

Scroll to Top
Scroll to Top